کتیبه های گنجنامه

1400-06-20 0 نظرات

از دیگر آثار به جا مانده از امپراطوری هخامنشیان می توان به کتیبه های گنجنامه اشاره کرد . دو کتیبه ی موجود در دامنه ی کوه الوند که در دهکده ی گنجنامه وجود دارد که یکی به دستور داریوش اول و دیگری به دستور خشایار شاه هخامنشی حکاکی شده اند . هر یک به سه زبان و سه ستون و بیست سطر .
اندیشمندان مختلفی جهت ترجمعه ی این کتیبه ها تلاش های بسیاری کرده اند. و بالاخره یک باستان شناس انگلیسی توانست خط میخی این کتیبه هارا ترجمه کند و به گمانه زنی های موجود که عامه ی مردم بر این باور بودند که این کتیبه ها نقشه ی گنجی می باشد ، خاتمه دهد . مضنون این کتیبه ها معرفی شاه حاکم بر ایران می باشد.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.